Public relations

Účastníci umí zpracovat plán strategii Public Relations pro svou organizaci nebo oddělení. Vytváří vztahy s veřejností a řídí je podle plánu. Účastníci vědí, jakou chce mít jejich organizace image, a tuto image záměrně profilují. Organizace má zpracovánu prezentaci své organizace (prezentační materiály, book, poster, power point,…), má aktuální, přitažlivý a komunikativní web. Organizace má zodpovědného člověka za PR. Úroveň práce s celebritami, novináři a veřejností je na vysoké úrovni. Organizace se objevuje často v médiích v pozitivním světle. Organizace zjišťuje zpětnou vazbu veřejnosti a cílových skupin ke své činnosti.