Tvorba strategického plánu
Na konci tohoto e-learningového kurzu účastníci vědí, kam organizace směřuje.

Na konci tohoto e-learningového kurzu účastníci vědí, kam organizace směřuje. Mají zpracovaný strategický plán, který vychází z názorů pracovníků a obsahuje poslání, vizi, analytickou část, oblast klientů, na které se organizace zaměřuje, a strategické záměry, cíle organizace. Strategický plán obsahuje také předpoklady realizace svých cílů a kritéria a termíny pro vyhodnocování plnění. Účastníci vědí, že strategický plán lze v případě potřeby aktualizovat.