@Studovna

Estudovna je informační prostředí, kde vzdělávání probíhá především prostřednictvím e-learningových kurzů. Jedná se o moderní formu vzdělávání, která umožňuje studovat z domova, z dovolené, zkrátka ze všech míst, kam dosáhne internet. V eStudovně najdete obsáhlé vzdělávací programy pro pracovníky příspěvkových a neziskových organizací. Návštěvníci zde mají k dispozici potřebný vzdělávací obsah, doplňovaný informacemi, které jim pomohou rozvíjet sami sebe i svou organizaci.

 

Estudovna - elearningové kurzy (moodle.estudovna.cz) je internetová virtuální škola, kde vzdělávání probíhá prostřednictvím e-learningových kurzů, které jsou vedené zkušenými tutory (lektory).  Jedná se o moderní formu vzdělávání, která umožňuje studovat z domova, z dovolené, zkrátka odevšad, kam dosáhne internet.

Více informací

Rostoucí význam informací ve smyslu vědomostí a zpráv znamená informace shromažďovat, využívat a šířit je. Pokud jsou informace využívány je reálný předpoklad převahy nad konkurencí.  K tomu je třeba cíleně vyhledávat informace, ověřovat si důvěryhodnost zdrojů. Je třeba v informacích dokázat vidět možné příležitosti, využívat netradiční zdroje informací, strukturovat a dokumentovat získané informace a také je třeba umět pracovat s tzv. novými médii.

Na tomto místě najdete řadu informací, které by se mohly hodit.