E-Learningové kurzy

Kurz

Základním prvkem e-learningu, podobně jako v prezenčním vzdělávání, je e-learningový (studijní) kurz. Kurz obsahuje bloky z různých předmětů, uspořádané tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů vzdělávání.  Některé činnosti mohou být hodnocené, stejně tak celý kurz. Studenti procházejí kurzem, absolvují studijní materiály a vykonávají požadované činnosti za pomoci tutora nebo za pomoci nastaveného systému, tedy bez tutora.

Kurzy s tutorem

Tutor je pro studenty učitelem a pomocníkem v jedné osobě. Provází je e-learningovým kurzem, určuje tempo, otevírá a řídí aktivity (např. moderuje diskusní fóra), hodnotí úkoly i aktivitu v kurzu. Tutor se zde zabývá každým účastníkem individuálně. Studenti se obrací na tutora s čímkoli, co se týká daného obsahu. Mohou s ním konzultovat své úkoly, cokoli, co je zajímá k tématu, co jim není jasné. Tutor provází studenty tímto studijním prostředím a pomáhá dosahovat studijních cílů.

Kurzy bez tutora

Kurz bez tutora znamená, že tutor je zde nahrazen e-learningovým systémem, který řídí výuku místo tutora. Vše je od začátku nastaveno a otevřeno. K tomu existuje důmyslný systém pokynů. Účastník si sám volí tempo a rychlost studia. Prochází jednotlivé studijní materiály, jeho aktivitu automaticky vyhodnocuje nastavený systém. O tématech může diskutovat s dalšími účastníky. Není tu však tutor ani nikdo jiný, na koho by se obrátil ohledně obsahu studia.

 

Nabídka e-learningových kurzů