Rubikon

Preventivní program pro žáky a studenty základních škol a víceletých gymnázií. Naším záměrem je vytvořit Rubikon jako dlouhodobý systém prevence, se vzájemně propojenými výukovými programy, školními projekty, soutěžemi a on-line aktivitami, ve kterých žáci zvyšují svoji úroveň k zodpovědnému rozhodování. Rubikon upozorňuje 12 – 16leté žáky na existenci „loterijního zákona“ a na rizika nezodpovědného sázení u mladistvých. Rozvíjí u žáků kompetence pro život – zodpovědné rozhodování a schopnost rozpoznat a odmítnout to, co je může ohrozit. Posiluje právní vědomí žáků a ukazuje právo jako důležitou součást našeho života. Rubikon navazuje na úspěšný program, kterého se v letech 2009 – 2011 zúčastnilo 35 000 žáků a pedagogů.