Kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.

Kompetence jsou také živým tématem pro učitele, organizátory vzdělávání i jednotlivce, kteří kompetence potřebují zvyšovat. Tato část je určena pro všechny, kdo se o kompetence zajímají. Sem budeme dávat materiály, které máme k dispozici a mohly by být pro někoho přínosné.