Vzdělávání po Internetu

1. TEXTY A INFORMAČNÍ ZDROJE

V současné době obsahuje Internet milióny webových stránek a na nich "tuny" textů ke všem možným tématům. Nejzákladnější možností e-learningového vzdělávání je vyhledávat  tyto informace a pomocí jich zvyšovat svoje vědomosti a dovednosti v dané oblasti.

Odkaz: Wikipedie


Prezentace a přednášky

Vedle textů najdete na Internetu prezentace, které si lektoři připravili jako podporu ke svému lektorskému představení. jedná se zpravidla o přehledné podpůrné materiály doplňující přednášku, které byly vytvořeny v počítačovém prezentačním programu (MS Power Point). Jednotlivým stránkám - listům těchto materiálů říkáme slides. Na těchto slides obvykle bývají texty, obrázky, grafy, tabulky, videa...

Slabou stránkou těchto prezentací bývá jejich slabá výpovědní hodnota, protože text je psán odrážkovou formou. Některé prezentace bývají doplněné mluveným slovem. 

E-Booky

Elektronické knihy (dále e-booky) jsou knihy v libovolném digitálním formátu. Podstata e-booku spočívá primárně v digitalizaci knih a možnost jejich rozbrazení na celé řadě digitálních zařízení (čtečky, mobilní telefony a tablety, notebooky, PC aj.). E-booky však nemusejí mít tištěnou předlohu a mohou být vytvářeny pouze v digitální formě. Díky současným možnostem a nástrojům informačních a komunikačních nástrojů je možné knihy modifikovat podle různého stupně interaktivity. E-booky mohou být scanem či přepisem tištené knihy, ale také plně mutimediálním a interaktivním nástrojem. Zásadní je formát e-booku (.pdf, .html, .doc, .pdb a řada dalších) a možnosti zobrazovacího zařízení (zda umí zobrazovate tento formát a obsažená multimédia - například animace, přehrávat zvuk aj.).

Prakticky je možné setkat se se třemi variantami a jejich odnožemi. Jde o:
1) E-booky určené primárně pro čtení
2) Interaktivní e-booky obsahujcí mutlimédia a hyperlinky (odkazy, animace, audio komentáře, poznámkový aparát)
3) E-booky s aktivní interakcí uživatele, které jsou rozšířenou verzí interaktivních e-booků (cvičebnice obsahující
interaktivní testy a úkoly s automatickým vyhodnocením odpovědí apod.).

Odkaz: OLGA EBOOKY

Wiki

Wiki jsou webové nástroje pomoci kterých mohou uživatelé spolupracovat na tvorbě encyklopedických hesel, textů a jiných zdrojů a tyto sdílet se skupinami vybraných uživatelů (jednotlivci, třídy a skupiny, instituce, veřejnost). Přidávání a úprava jednotlivých hesel a stránek může být povolena široké veřejnosti, ale také omezena pro členy určité instituce nebo moderována vybranými správci.

Vzhled a forma jednotlivých wiki se může značně lišit. Wiki mohou vypadat jako běžné webové stránky, webové encyklopedie (např. Wikipedia), ale také jako sdílený webový dokument nebo být integrovanou součástí LMS (např. Moodle). Podstata však zůstává stejná a tou je podpora a spolupráce různých autorů na tvorbě společného (multimediálního) obsahu. Tento obsah je následně uživateli doplňován, upravován, modifikován a moderován.

Blog  (weblog)

Druh internetové prezentace, jejíž obsah se skládá především z článků rozdělených do řady oblastí.
Z pohledu vzdělávání nás zajímají odborné blogy, kde se obsah většinou zaměřuje na nějakou tématicky vymezenou oblast nebo také firemní blogy, které fungují jako médium prezentující novinky týkající se nějaké konkrétní firmy (nové produkty či informace z branže).

Nástroje:

Blog.cz

Blogger

Edublog

 

2. VIDEA

Video sehrává v současné době nezastupitelnou roli a také nevídaný rozmach. Ukazuje se, že video je efektivnější komunikační médium než psaný text. Díky přístupnosti technologií pro tvorbu videí, jej může vytvořit téměř každý.

Video je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků.  S pokrokem elektronických technologií dochází k rozšiřování dostupnosti techniky, která se používá pro natáčení videa. Probíhají tak proměny významu, který má video pro vzdělávání jednotlivců. Charakteristická je tato změna v případě You Tube, což je největší server pro sdílení videosouborů.  Zde je možné najít videa v různých formách a s různými tématy vzdělávání.


a) Hrané vzdělávací video

Patří mezi vzdělávací prostředky s velkým vzdělávacím efektem. Příběhy týkající se dané problematiky, které jsou podány zpravidla z pohledu nezdarů v probírané tématice.

Video: Plánování a organizace práce

b) Produktové video

Představuje vzdělávací produkt či službu. Především ukazuje vlastnosti produktu či služby, které jej odlišují od konkurence a představují tak přidanou hodnotu.

Sem patří i krátká videa, kde lektoři představují sebe jako lektory a své téma v krátké ukázce.

Video: Time management

 c) Videa z konferencí a přednášek

Videozáznamy, kde je prezentována konference jako taková a témata jednotlivých přednášek.

Video: Ken Robinson - Zabíjejí školy kreativitu

d) Videoblog

Videoblog je internetová videoprezentace jednotlivce, který prostřednictvím jednoduchých videí sděluje své myšlenky, názory, dovednosti, projekty...  Stejně jako u blogu zde můžeme nalézt řadu zajímavých témat, které nás z pohledu vzdělávání zajímají.

Video: Olga Medlíková

e) Webinář 

živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč . Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář. Webináře jsou synchronní virtuální semináře. Dají se přirovnat k živému přenosu výuky a materiálů. Řada aplikací umožňuje moderovanou diskuzi, jednotliví účastníci se tak mohou po vyzvání aktivně zapojovat do diskuze (pomoci chatu, mikrofonu a kamery). Sdílený obsah může být tvořen živým přenosem výuky (například vystoupení přednášejícího), ale také vybranými prezentacemi a aplikacemi. Video, prezentace a vybrané aplikace mohou po vyzvání sdílet také účastníci.
Odkaz:

O webinářích

Webináře.cz

f) Rozhovor 

Jedna z nejjednodušších forem. Může být besedou několika lidí - respondentů, nebo výpovědí jednoho člověka

Video:  Kristýna Michnová v HRtv.cz

g) Reportáž

Věcně a výstižně informuje o produktu, službě či události. Obsahuje rozhovory a redakční komentář.
Video: Rubikon NEWS

h) Dokument 

Časově rozšířená reportáž (15 - 55 min.), navíc obsahuje názory a postoje tvůrců.

Případová studie - Ukazuje produkty nebo služby na modelovém řešení u předchozích zákazníků.

Video: Hartenberg

ch) Intruktážní video  / tutoriál

Slouží jako nástroj technické podpory, může obsahovat nápady, jak efektivně zaškolit zaměstnance.

Video: Ukázky

i) Funny video 

Vtipné video, které přímo nebo nepřímo ukazuje produkty a služby. Obsahuje vtipný obsah - přidanou hodnotu, který uživatelé rádi sdílí.

Video: Mentoring

j) Virální video 

Jakékoliv video, které uživatelé sdílí skrze sociální sítě.

Video: Ultra best of Video

 

3. Podcasty, Vidcasty a Blogcasty

Podcasty, Vidcasty a Blogcasty jsou nástrojem, který může být studentům nápomocen ve specifických vzdělávacích projektech. Z pasivních příjemců informací se tak stávají aktivní tvůrci, kteří se podílejí na tvorbě originálního a autentického edukačního obsahu.Vzdělávací instituce mohou naopak poskytovat ke stažení podcast se zajímavými přednáškami, rozhovory, diskuzemi, výukovými materiály (apod.). Klíčová je pak možnost tyto materiály sdílet ke stažení s vybraným okruhem uživatelů (třída, instituce, veřejnost, uživatelé se specifickými potřebami), kteří se je mohou kdykoliv a odkudkoliv neomezeně přehrávat (Hew, 2008).


Podcast

Podcasty jsou audiozáznamy, které je možné stáhnout do hudebního přehrávače, mobilního telefonu, stolního počítače, notebooku nebo jiného zařízení které umožňuje zvukový soubor reprodukovat.


Video podcast (Vidcast, Vodcast)

Verze podcastu doplněná o vizuální materiály (krátká videa, scany, fotografie, prezentace).


Blogcast

Je kombinací blogu a podcastu (případně vidcastu). Blog slouží jako platforma, na které jsou záznamy uchovávány, komentovány a pomocí které je možné záznamy s pomocí vyhledávače dohledat.


Screencast

Verze video-podcastu, která zaznamenává dění na obrazovce PC (smartphonu, tabletu, digitální tabuli aj.)

 

4. TESTY A TESTOVÁNÍ

Vyhledávaným obsahem na Internetu jsou různé testy. Na Internetu lze nalézt různé druhy testů - od odborných až po vysloveně zábavné. Najdeme zde testy, které nám odpoví, jaký jsme osobností typ nebo na jaké úrovni máme své měkké kompetence nebo také, jak známe život populárních osobností nebo obsah filmů.

Test je nástroj systematického zjišťování vědomostí, který se orientuje na objektivní zjišťování úrovně vědomostí a dovedností. Test je složen z řady úloh různého typu.

Z pohledu vzdělávání je dobrým startovacím momentem ve vzdělávání znát svou současnou úroveň vědomostí a dovedností a také co se potřebuji naučit, abych se dostal na požadovanou úroveň.

Odkazy:

Hodnotící modul H2K

IQ Test

Testy nanic

 

5. DISKUZNÍ FÓRA A CHATY

Tato činnost může být velmi efektivním vzdělávacím nástrojem. Právě zde totiž nejčastěji probíhá interakce mezi návštěvníky diskuzních fór. Fóra mohou být řízena nebo také ne. Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a v některých případech je možné k nim připojit přílohu. Účastníci diskuzních fór mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem.

Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat na webu synchronně v reálném čase.

Fóra a chaty mohou být propojena s předchozím textem nebo videem, kdy autor umístí do e-learningového prostředí informace, výzvu k přemýšlení, problém k vyřešení apod. a vede se účastníky diskuze prostřednictvím diskuzních fór a chatů.  

Odkaz: ZDE

 

6. E-LEARNINGOVÉ KURZY

Základním prvkem e-learningu, podobně jako v prezenčním vzdělávání, je e-learningový (studijní) kurz. Kurz obsahuje bloky z různých předmětů, uspořádané tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů vzdělávání.  Některé činnosti mohou být hodnocené, stejně tak celý kurz. Studenti procházejí kurzem, absolvují studijní materiály a vykonávají požadované činnosti za pomoci tutora nebo za pomoci nastaveného systému.

a) E-learningový kurz bez pomoci tutora

E-learningový kurz, obsahuje bloky témat, uspořádané tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů vzdělávání. Obsah je sestaven z potřebných studijních materiálů a studijních činností tak, že vše (testy, úkoly) vyhodnocuje systém automaticky.

OdkazY:

Moodle

Prezi

NSK

Seduo

b) E-learningový kurz za pomoci tutora

Tento typ e-learningového kurzu je ještě efektivnější oproti předchozímu kurzu. Efektivitu zde zajišťuje tutor, který je pro studující učitelem a pomocníkem v jedné osobě. Provází je e-learningovým programem, určuje tempo, řídí aktivity (např. moderuje diskusní fóra), hodnotí úkoly i aktivitu v kurzu. Studující se obrací na tutora s čímkoli, co se týká daného kurzu. Mohou s ním konzultovat své úkoly, cokoli, co je zajímá k tématu, co jim není jasné. Tutor provází studenty tímto studijním prostředím a pomáhá jim dosahovat studijních cílů efektivněji než naprogramovaný systém.

Ukázka: Ukázka řízení času

7. ON-LINE KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Konzultační činnost spočívá v poskytování odborných konzultací a ve vydávání odborných stanovisek v tématech, na která se konzultanti zaměřují. On-line konzultace probíhají pomocí nástrojů Skype, Hangout apod.

V některých případech jsou pro konzultační činnost připraveny celé webové stránky, které jsou zaměřeny na témata konzultací a jsou v nich zabudovány konzultační nástroje. Konzultační činnost se odehrává přímo zde.

8. ELEKTRONICKÉ PORTFOLIO

Elektronické portfolio (také e-portfolio, digitální portfolio nebo online portfolio) je soubor dokumentů a jiných objektů v elektronické podobě spravovaný uživatelem a publikovaný obvykle na webu. E-portfolio může vedle samotného textu obsahovat také multimediální prvky (např. videa, animace  apod.), dále příspěvky na blogu nebo odkazy na jiné dokumenty či webové stránky.

E-portfolio ukazuje nejenom dosažené schopnosti, dovednosti, úspěchy, ale může být neustále doplňováno o další vyřešené projekty či nově nabité (profesní) kompetence. Hlavním účelem e-portfolia může být demonstrace úspěchů jednotlivce, záznam jeho pokroků a stanovených cílů, progres v procesu osobního rozvoje a reflektivního učení.

Zdroj: Wikipedia

Primárním cílem při využívání e-portfolií je snaha o co možná největší zapojení studentů do správy svých e-portfolií (Mason a Rennie 2008, s 74). E-portfolia mají ve vzdělávání mnoho způsobů využití. Primárně jde především o (sebe)reflexi a prokazování schopností a dovedností studenta. Student spravuje své e-portfolio do kterého vkládá záznamy své činnosti a multimédia, které se této činnosti týkají. Prakticky může jít o seminární práce, projekty, (sebe)reflexi, recenze a komentáře k vlastní (nebo cizí) tvorbě.Takovéto e-portfolio se pak může týkat individuálního či skupinového projektu, předmětu, rámcového tématu, ročníku, ale také celého průběhu studia. Některé školy vyžadují prezentaci (e)portfolia jako součást finálních zkoušek, čímž studenti retrospektivně dokládají, že se danému tématu věnovali. Učitelé tak vidí jak žák postupoval, kam se jeho tvorba průběžně posouvala, jaké zdroje a inspiraci využíval, případně komentáře studenta - (sebe)reflexi.

9. OSOBNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ

Za osobní vzdělávací prostředí je považován systém, které si člověk vytváří pro řízení nad svým vlastním učením. Každý zájemce o on-line studování si může nastavit osobní vzdělávací prostředí nebo využít toto prostředí vytvořené někým jiným. Základem je  nastavit své vlastní studijní cíle, k tomu si nastavit své osobní vzdělávací prostředí vytvořené k realizaci svých cílů. K tomu je nutností být schopen řídit a plánovat své učení, a to jak z pohledu obsahu (co se chci učit), pak z pohledu procesu (jakým způsobem a pomocí jakých on-line nástrojů se to chci naučit). Zásadní vlastností tohoto prostředí podpořeného možnostmi on-line technologií je znalost těchto technologií a schopnost komunikovat elektronicky s ostatními aktéry v procesu učení.

Osobní vzdělávací prostředí je na Internetu vytvářeno službami jako jsou blogy, wiki, RSS kanály, webináře, video servery, sociální sítě, sdílené záložky, otevřené e-learningové kurzy atd. Nejedná se ovšem o služby, které připraví a nastaví pro studujícího nějaká vzdělávací instituce a studující je bude pasivně využívat. Osobní vzdělávací prostředí se v on-line prostředí vyznačuje tím, že všichni aktéři jsou vzájemně propojeni – kromě příjmu informací také informace a příspěvky od druhých komentují, odkazují na ně a opětovně používají (reuse and remixe). Vlastní vzdělávání lze mnohem snadněji realizovat sledováním podnětů přicházejících od jiných lidí. Učící se osoby se dokonce nemusejí osobně znát, ani se nikdy nemusely potkat ve skutečném světě. Někdy se též hovoří o osobní vzdělávací síti, která tímto propojováním vzniká.

Ukázka obsahu vlastního vzdělávacího prostředí

       Leadership
           Mým cílem je dobře pochopit  co je to leadership a začít v praxi využívat jeho základní principy.
           
           Dostat se na třetí úroveň kompetence k vedení lidí (leadershipu) dle NSP 

- chce zodpovídat za skupinový výkon a výsledek, chce vést a vede ostatní

- efektivně vede porady, definuje společné cíle

- ověřuje, zda ostatní chápou instrukce a rozumí změnám

- kontroluje realizaci cílů a úkolů

- využívá formální autoritu a moc správným způsobem

- snaží se zvyšovat výkonnost týmu, prosazuje týmového ducha a klade velký důraz na týmové cíle

- chrání skupinu a její reputaci vůči celé organizaci, získává zdroje a informace pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny jsou naplňovány

- podporuje ostatní, poskytuje jim zpětnou vazbu s cílem je dále rozvíjet a zlepšovat jejich výkon, podporuje jejich formální vzdělávání

        Hodnocení mých kompetencí: Hodnotící modul H2K

Články:

   Leadership v ZUŠ

   FranclinCovey

   Leadership v personalistice

   Manažer a leader

 
        Kniha: Jonh Adaid - Leadership
 
 
        Vzdělávací videa:

   Leadership - 0. úroveň

   Leadership - 1. úroveň

   Leadership - 2. úroveň

   Leadership - 3. úroveň

   Leadership - 4. úroveň

   Leadership - 5. úroveň

        E-learningové kurzy:

        Ověření znalostí: Hodnotící modul H2K