Desatero dobrého e-learningu

DESATERO DOBRÉHO E-LEARNINGU

 

V kurzu jsou srozumitelně definované studijní cíle. Kurz řeší, co studující opravdu potřebují
Kurz má účelnou, logickou a opakující se strukturu (kapitoly jsou přehledně rozdělené na studijní aktivity a studijní materiály)
Studijní texty jsou srozumitelné a adekvátně dlouhé
Kurz má vhodně zvolený styl, prvky zábavy a je pestrý
Kurz má vysoce kvalitního průvodce. Obsahuje úvody kapitol, rámcování, shrnutí, orientaci ve struktuře, doporučený čas, důležitá upozornění
V kurzu jsou zastoupeny studijní aktivity pro aktivizaci studujících (produktivní komunikace, diskuzní fóra a chaty, úkoly a cvičení)
Kurz využívá multimediální podporu (fotografie, audio, video, animace)
Kurz je graficky přitažlivý a intuitivní (nemá tzv. slepá místa, díky kterým chtějí studující odejít)
V kurzu jsou použity příklady z praxe
V kurzu najdete odkazy na doplňkové a rozšiřujících zdroje.