Blended learning

Příklady ukazují, že je vhodné využívat e-learning jako podporu klasického vzdělávání v prezenčních kurzech. E-learning rozšiřuje proces „učení se“ z tradičních kurzů do „světa“ e- learningu, kde studenti samostatně rozšiřují a přijímají informace. Individualizace výuky pro každého studenta je jeden z největších potenciálů, které e-learning do vzdělávání přináší. V kurzu pracuje lektor zpravidla s všemi účastníky najednou. V e-learningových kurzech pracuje tutor více individuálně s každým účastníkem. Ve vzdělávání se obvykle nevyskytují „čisté“ formy, například čistá prezenční nebo e- learningová forma. V praxi se prosazuje koncepce smíšeného vzdělávání (blended learning), což je kombinace prvků prezenčního i e-learningového vzdělávání, která má perspektivu použití ve vzdělávání dospělých.. Hlavním přínosem propojení e-learningu a prezenčních kurzů je to, že lektor nemusí studentům podávat takové informace, které jsou studenti schopní osvojit si sami. Lektor se pak může soustředit na problematické oblasti, diskuzi a praktické aktivity. Pro pochopení některých témat je e-learningové video nebo animace efektivnější než dalekosáhlé výklady lektora, a pokud student navíc informaci přijímá zrakem a sluchem, je tu i vyšší šance, že si danou informaci lépe zapamatuje.