Seminář Hodnocení a evaluace
Každá organizace, která se chce trvale rozvíjet, musí cíleně pracovat se zpětnou vazbou a zjišťovat své silné a slabé stránky. K tomu potřebuje mít zavedeny nástroje hodnocení a evaluace své činnosti, aby mohla silné stránky rozvíjet a slabé eliminovat.

V rámci tohoto semináře se prakticky seznámíte s řadou užitečných technik, jak hodnotit a evaluovat činnost své organizace, a vyzkoušíte si řadu okamžitě použitelných nástrojů sebeevaluace organizace nebo alespoň některých jejich činností. Vytipujete si důležité oblasti řízení organizace, které si změříte, získáte důležité informace o svých silných a slabých stránkách, naučíte se hodnotit úroveň znalostí účastníků vašich aktivit i úroveň kompetencí vašich pracovníků. A hlavně – naučíte se s výsledky hodnocení pracovat tak, aby se vaše činnosti, vaši klienti, a vaši pracovníci na základě těchto výsledků neustále trvale zlepšovali a rozvíjeli.

Seminář je určen pro pracovníky škol, školských zařízení a NNO.

Doporučené délka trvání semináře: 6 - 16 hodin

Naučte se využívat evaluaci a hodnocení jako účinný nástroj vedoucí k poznání kvality vašich činností.