Seminář Rozvoj potenciálu pracovníků
Organizace musí mít svou vizi, za kterou jde. To však nestačí. K tomu musí mít správné lidi na správných místech, kteří jsou ztotožněni s vizí organizace a podílí se na její realizaci. Zde je důležité, aby pracovníci permanetně rozvíjeli své kompetence.

Seminář je zaměřen na základní principy práce s lidmi, především na jejich rozvoj a vzdělávání. Získáte základní nástroje k tomu, abyste dokázali analyzovat jednotlivé pracovníky, seznámíte se s motivačními a stimulačními nástroji a naučíte se pracovat s potřebami zaměstnanců, dozvíte se, jak poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu k pracovnímu výkonu a chování pracovníků. Seznámíte se také s nejrůznějšími metodami rozvoje a vzdělávání pracovníků. Část semináře bude zaměřena význam týmové spolupráce v organizaci a na zapojování pracovníků do rozhodování.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol, školských zařízení a NNO.

Doporučené délka trvání semináře: 16 hodin

Vedoucí pracovník věnuje část svého času vzdělávání a rozvoji svých lidí. Je to nutný předpoklad pro rozvoj jeho organizace.

Vzdělávejte a rozvíjejte své lidi, neboť jsou tím nejcennějším a nenahraditelným potenciálem organizace