Řízení změn

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy managementu změny. Studenti se seznámí s vnějšími a vnitřní faktory vyvolávajícími potřebu změn v organizacích, s jednotlivými typy změn, kdo je za změnu v organizaci zodpovědný a jaká je jeho úloha v procesu změny a také s významem kultury organizace při realizaci změny. Studenti získají přehled o průběhu změny v organizaci a o jednotlivých krocích změny. Dále se seznámí s příčinami odporu lidí vůči změnám a dostanou řadu použitelných nástrojů ke zvládnutí tohoto odporu.