Řízení

Má-li organizace fungující a pro lidi nezdržující systém řízení, pak má význam zabývat se efektivitou každého pracovníka.  V současné době existuje mnoho programů a aplikací, které napomáhají k efektivnímu využívání času. Zde jou popsány některé z nich.