Nové akreditace DVPP
MŠMT ČR akreditovalo 23 vzdělávacích programů jako programy DVPP

Akreditované programy:

Zodpovědné rozhodování - všeobecný úvod                    MSMT- 32678/2016-2-828

Zodpovědné rozhodování - 1. stupeň                              MSMT- 32678/2016-2-828

Zodpovědné rozhodování - 2. stupeň                              MSMT- 32678/2016-2-828

Zodpovědné rozhodování - 3. stupeň                              MSMT- 32678/2016-2-828

Zodpovědné rozhodování - 4. stupeň                              MSMT- 32678/2016-2-828

Systém Rubikonu ve škole                                               MSMT- 32678/2016-2-828

Organizace preventivního programu Rubikon                  MSMT- 32678/2016-2-828

Quest klub Rubikon - rozšířená verze                              MSMT- 32678/2016-2-828

Quest klub Rubikon                                                          MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Zodpovědné rozhodování                  MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Facilitace                                            MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Management                                      MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Řízení času                                         MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Tvorba strategického plánu                MSMT- 32678/2016-2-828

E-learningový kurz Týmová práce a spolupráce                MSMT- 32678/2016-2-828

Abeceda managementu                                                   MSMT- 32678/2016-2-828

Evaluace a sebeevaluace                                                 MSMT- 32678/2016-2-828

Základy fundraisingu                                                        MSMT- 32678/2016-2-828

Hodnocení úrovně kompetencí                                         MSMT- 32678/2016-2-828

Základy marketingu                                                         MSMT- 32678/2016-2-828

Řízení porad                                                                    MSMT- 32678/2016-2-828

Rozvoj potenciálu pracovníků                                           MSMT- 32678/2016-2-828

Tvorba strategického plánu                                              MSMT- 32678/2016-2-828