Připravujeme Funkční studium 2018
Příprava na FS 2018 je v plném proudu, proběhlo setkání přípravného týmu.

Připravujeme Funkční studium 2018
Proběhlo pracovní setkání organizačního týmu vzdělávacího programu Funkční studium. Na začátku všechny přivítal Jarek Ondráček a poděkoval za práci během minulého ročníku. Poté jsme začali hodnotit jednotlivé části celého systému. Dále následovaly návrhy na změny v těchto částech. První den se diskuze nejvíce rozjitřila u benchmarkingu a e-learningové podpory. Nyní pracujme na jeho zjednodušení. Naopak vyladění panovalo v kvalitě obsahu seminářů a v konzultační podpoře účastníkům studia.