1. Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat a informací

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Kompetence se týká schopnosti orientovat se na internetu, uvědomovat si a správně pojmenovat, co hledám a následně zvolit vhodný postup vyhledávání. Následně pak nalézt požadovaná data, informace a obsah.

Popis:

Na internetu se nacházejí pro nás důležité informace a data, které lze vyhledat. Každá informace má určitou životnost a je dobré si umět zjistit, nakolik je zobrazený obsah aktuální. Víme, k čemu slouží vyhledávače (např. Google, Seznam) a umíme je vhodně používat – správně definovat předmět hledání, volit vhodná klíčová slova a umět filtrovat výsledky vyhledávání. Jsme schopni zjistit základní informace – konkrétní otevírací dobu, hodnocení lékaře, nakupování zboží v e-shopu – a uvědomujeme si, že veškeré výsledky, které se nám zobrazují, mohou být jistým způsobem personifikovány. To znamená, že vyhledávač sám zohledňuje, v jaké lokalitě se nacházíme nebo v jakých oblastech zájmu se nejčastěji pohybujeme a podle toho pro nás vybírá ty nejrelevantnější výsledky.

Úroveň kompetence: 2

Úroveň 0

-

Úroveň 1

Je si vědom(a) toho, že na internetu existují informace a data, které mohou usnadnit určitou životní situaci. Ví, k čemu slouží internetové vyhledávače (Google, Seznam či jiné) a jak je najít. Umí je vhodně používat - dokáže určit, co hledá, k tomu volí správná klíčová slova, pracuje s filtrem. Zvládne nalézt základní informace, jako je zboží v e-shopu, ordinační doba lékaře, úřední hodiny na úřadě atp.

Úroveň 2

  • Dokáže provádět běžné vyhledávání za účelem nalezení dat, informací a obsahu v digitálním prostředí.
  • Zvládne sám procházet výsledky vyhledávání a nacházet v nich relevantní obsah pro svou konkrétní životní situaci.
  • Dokáže nakupovat v e-shopech, nalézt hodnocení lékaře, vyhledat složení léku a jeho cenu, zjistit, jaké dokumenty potřebuje na úřadě atp.
  • Umí zvolit vhodný způsob vyhledávání.

Úroveň3

Dokáže přizpůsobit vyhledávací strategii za účelem rychlého nalezení nejvhodnějších dat, informací a obsahu v konkrétním digitálním prostředí. Umí vyhledávat specifické informace pro svoji potřebu. Dokáže tyto informace sdílet s kolegy či členy rodiny.

 

Popis digitální kompetence: Ke stažení

Video: ZDE

Podcast: ZDE

E-learningový kurz: