100 možností, jak zpestřit schůzku nebo schůzku
Rubikon nabízí školám zajímavé výukové programy, videa a aktivity pro práci s žáky a studenty. Záměrem je pomoci pedagogům, kteří se chtějí ve své pedagogické činnosti více zaměřit na rozvíjení kompetence k zodpovědnému rozhodování.

Programy jsou rovněž zaměřeny na problematiku rizikového sázení.

- Výukové programy

Učitelé si sestaví vlastní výukový program

- Komponované programy

Výborný zážitek pro žáky

- Projektový den

Zodpovědné rozhodování intenzivně

- On-line soutěže pro účastníky

Rubikon je pro žáky i na internetu

- Vzdělávací videa

Video a zábava jako vzdělávací prostředek

- Zájmový kroužek / klub Rubikonu

Rubikon jako volnočasová aktivita

- Postupová soutěž Rubikon

Rubikon jako dlouhodobá soutěž mezi školami