Pronájem kurzů v eStudovně
Máme k dispozici vlastní internetovou virtuální školu, kde vzdělávání probíhá prostřednictvím e-learningových kurzů vedených zkušenými tutory nebo bez nich. Zde je řada již vytvořených a vyzkoušených kurzů, které vám nabízíme k dispozici.

Organizace často nemají možnost využít e-learning jako účinný nástroj vzdělávání, protože nemají k dispozici vyzkoušené e-learningové kurzy, prostředí, ve kterém by mohli tvořit své vlastní kurzy, a proškolené lektory, kteří by dovedli účastníky takovým kurzem vést.

Nabízíme vám využití námi vytvořených e-learningových kurzů v prostředí e-learningového portálu eStudovna. V případě zájmu můžeme zaškolit i vašeho tutora (učitele e-learningu), který bude účastníky kurzem provádět.

Seznam připravených e-l kurzů:

 • Základy managementu
 • Řízení neziskových organizací
 • Řízení změn
 • Strategický management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Organizace času
 • Marketing
 • Public relations
 • Fundraising
 • Participace
 • Evaluace a sebeevaluace
 • Role SVČ v obci
 • Týmová práce a spolupráce
 • Facilitace
 • Prezentační dovednosti

Nabízíme také možnost úpravy stávajících kurzů dle vašich požadavků.

 

Využijte možnosti eStudovny a realizujte své e-learningové vzdělávací programy se svými tutory.

Ukázka kurzu ZDE

Heslo hosty: tymovacek