Řešitelské setkání - Vytvoření dlouhodobého plánu organizace

Cílem tohoto dvoudenního řešitelského setkání pracovníků organizace je vytvořit strategický plán organizace. Na konci setkání budete mít stanoveno poslání organizace, definovanou vizi, kam se chcete v určitém časovém horizontu dostat, zpracujete si kompletní analýzu svého současného stavu, popíšete si své cílové skupiny a jejich potřeby, definujete si strategické cíle, jak naplníte svou vizi, rozdělíte si společně s ostatními pracovníky zodpovědnosti a termíny. Výhodou této společné práce na strategickém plánu je především sdílení vize všemi pracovníky organizace, takže všichni vědí, kam organizace směřuje.

Externí facilitátor je efektivní pomocník při vytváření dlouhodobého plánu vaší organizace.