E-learningový kurz Facilitace
Facilitace je participativní a strukturovaný proces vedení skupinových setkání. Facilitátor má nástroje, které podporují efektivní diskusi, definování problémů, hledání a zvažování řešení a efektivní rozhodování ve skupině. Netutorovaný kurz.

Stále častěji organizují vedoucí pracovníci tzv. řešitelská (facilitovaná) setkání se svými pracovníky s cílem vyřešit nejrůznější problémy, se kterými se ve své práci setkávají, vytvořit vizi organizace nebo dokonce strategický plán, případně některé další strategické dokumenty apod. Ačkoliv mnohdy setkání facilituje člen vedení, přítomnost externího facilitátora přináší nezávislý pohled na věc a umožňuje hladký průběh a dodržení stanovených cílů setkání.

Kurz obsahuje devět kapitol:

  1. kapitola   Facilitace
  2. kapitola   Příprava facilitačního setkání
  3. kapitola   Začátek setkání
  4. kapitola   Průběh setkání
  5. kapitola   Závěr setkání a činnosti po setkání
  6. kapitola   Metody a pomůcky
  7. kapitola   Facilitátorské vstupy
  8. kapitola   Účastníci
  9. kapitola   Shrnutí

Facilitátor je efektivní pomocník při řízení řešitelských setkání vaší organizace.

Ukázka kurzu facilitace 

Heslo pro hosty: facil