2. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu

Oblast 2: Informační a datová gramotnost

Tato kompetence se věnuje zpracování získaných dat, informací a digitálního obsahu. Abychom je mohli správně interpretovat, měli bychom ověřit jejich spolehlivost a důvěryhodnost a podrobit je kritickému hodnocení a analýze.

Popis:

Pro  kvalitní vyhledávání bychom měli být schopni získané informace podrobit kritickému hodnocení, umět je analyzovat a porovnávat. Ověřit jejich spolehlivost a věrohodnost, například pomocí vyhledání recenzí a nezávislých hodnocení na internetu. Tím omezíme například nákup na internetu, který zaplatíme, ale nedostaneme. Měli bychom mít na paměti rovněž existenci nepravdivých zpráv (hoaxů), nevyžádané pošty (spam) či řetězových emailů, které pro nás mohou znamenat potenciální nebezpečí. Důvěryhodnost každého z těchto případů si lze ověřit. 

Úroveň kompetence: 2

Úroveň 0

-

Úroveň 1

Ví o existenci nepravdivých zpráv a řetězových e-mailů, zná jejich potenciální nebezpečí. Dokáže takové zprávy (žádosti o zaslání osobních údajů, peněz atp.) jednoznačně identifikovat v elektronické poště a nereaguje na ně. Zná výhody a využitelnost hodnocení či recenzí na internetu. Zná způsoby ochrany před podvodnými informacemi.

Úroveň 2

Hodnotí důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Při nákupu na internetu ověřuje důvěryhodnost zvoleného e-shopu a kvalitu kupovaného zboží. Umí rozlišit potenciálně nepravdivou zprávu (hoax) a ověřit si na internetu, zda jde o známé falešné tvrzení.

Úroveň3

Dokáže kriticky pracovat se zdroji, zná zásady pro identifikaci manipulativních zpráv a umí je rozeznat. Dokáže kriticky posoudit a zhodnotit důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Dokáže identifikovat znaky nedůvěryhodného média. Aktivně vystupuje proti zavádějícím informacím.

Popis digitální kompetence: Ke stažení

Video: ZDE

E-learningový kurz: ZDE