Marketing - Public relations - Fundraising
Připravujeme se na třídenní seminář pro 1. ročník FS, tj. pro Nováčky. Obsahem semináře budou základy marketingu a fundraisingu (1 den) a public relations (1 a půl dne)

Seminář navazuje na strategické plánování, kde si Nováčci vypracovali dlouhodobý plán své organizace. V dalším semináři pracovali na tom, jak nedirektivním způsobem přizvat své lidi k podílu na řízení organizace, jak je motivovat, stimulovat a hodnotit. Na třetím semináři se seznámili s principy, jak ze svých lidí udělat dobrý tým.

Na zářijovém semináři se nyní účastníci seznámí s tím, jak "prodat svoji práci" klientům a zákazníkům a jak vyprofilovat svoji značku a jak vytvářet dobré jméno organizace na veřejnost. Zároveň studenti poznají základy toho, jak získávat finance na svou činnost.

Zajímavým tématem bude práce s tzv. sociálními médii a podělíme se mimo jiné i o zkušenosti s tvorbou videí. Účastníci si také vyzkouší napsat malý projekt, který mohou okamžitě podat a získat na něj finanční příspěvek.