Probíhá třetí modul FS
Od 1. - 4. května probíhá tyřdenní seminář Týmová práce a spolupráce pro 1. ročník FS Bossky.

V předchozích dvou modulech získávali účastníci vědomosti a dovednosti týkající se organizace - systém řízení, strategické plánování, struktura organizace, vedení lidí, personální řízení, motivace, hodnocení, vzdělávání pracovníků, práce s externími pracovníky a dobrovolníky... Doposud byli na toto vše v sami.

V tomto modulu získávají dovednosti k tomu, jak ze  skupiny lidí vytvořit pracovní tým, jehož členové společně usilují o dosažení společného cíle a každý z týmu přispívá k jeho dosažení. Dozvídají se o   teorii rolí v týmu a umí ji využívat. Umí vybírat členy do svého týmu a nastavit principy efektivní komunikace,  atmosféru důvěry a vzájemné podpory. Vědí, jak významnou roli v týmu sehrává on sám/ona sama jako vedoucí týmu nebo uznávaná vůdčí osobnost. Vedení týmu vyžaduje schopnost koordinovat činnost týmu, ovlivňovat chování a vztahy v týmu, poskytovat týmu podporu a motivovat ho k dosažení výsledků.

Účastníci studia dokážou pomocí týmové práce dosahovat tzv. synergického efektu, tzn. že výkon týmu převyšuje sumu možností jednotlivých členů týmu (k synergickému efektu dochází zpravidla až v sehraném, zralém týmu). Synergický efekt je dán rozdílem mezi výsledkem práce skupiny jako sehraného týmu a výsledkem, kterého by skupina dosáhla jako souhrn individuí.