E-learningový kurz Fundraising
Fundraisingem se musí cíleně zabývat každá organizace, která chce dosahovat ambiciózních cílů a trvale se rozvíjet. Kurz je zaměřen na zavedení fundraisingu do života organizace. Naopak není zaměřen na EU projekty. Tutorovaný kurz.

Fundraising je záležitostí všech pracovníků v organizaci a většiny činností, které jsou v organizaci realizovány.

V rámci tohoto e-learningového kurzu se seznámíte s úspěšnými metodami, technikami a přístupy k získávání finančních prostředků pro potřeby jejich organizace. Nejprve se budete zabývat připraveností vaší organizace na fundraisingovou činnost, a poté jednotlivými nástroji fundraisingu, včetně psaní projektů, a vyhledáváním zdrojů finančních prostředků.

Kurz se nezabývá problematikou Evropských fondů.

Rozsah e-learningu: 5 kapitol

Promyšlený fundraising = cesta k finančnímu zabezpečení činnosti.