H2K - Evaluace organizace
Všeobecny model "How 2 Know" je jednoduchým sebeevaluačním on-line nástrojem, který se zaměřuje na zjišťování stavu úrovně klíčových činností v organizaci. Pomocí řady formulářů vytváří prostor k trvalému zlepšování v klíčových činnostech organizace.

"How 2 Know" představuje soubor doporučení managementu organizací, jejichž aplikace ovlivňuje způsob řízení a výsledkem je trvalý rozvoj organizací, který se projeví v jejich trvalé úspěšnosti - v práci vedení organizace, ve strategii a plánování, v práci s pracovníky organizace, v ekonomických parametrech, ve vztazích se zákazníky. Výhodou je, že jej může vyplňovat neomezené množství lidí z organizace, stačí jim jednoduše nastavit přístup.

Evaluace činností organizace modelu "How 2 Know" je inspirováno managementem kvality a uplatňuje sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. Toto sebehodnocení je členěno do pěti klíčových oblastí: vedení, strategie a plánování, pracovníci, finance a kontrola a zákazníci. Tyto podoblasti se dále dělí do jednotlivých činností a každá z těchto činností obsahuje sadu klíčových otázek, pomocí kterých organizace identifikuje svou úroveň. Po vyplnění dotazníků je okamžitě k dispozici řada využitelných výstupů. Systém sám generuje výstupy, okamžitě použitelné pro rozvoj organizace, např. analýza silných a slabých stránek, akční plán, témata k dalšímu vzdělávání, závěrečné zprávy apod.

Evaluační model H2K vám pomůže do hloubky poznat vaši organizaci a její procesy. Pak vám doporučí kroky ke zlepšení.

Vyzkoušejte jej.