Abeceda managementu
Články z oblasti managementu, které mohou být inspirací pro vedoucí pracovníky.

V rámci zkvalitňování podpory řídících pracovníků ve školství vám nabízíme několik textů, které se zabývají základy managementu.
V rámci zkvalitňování podpory řídících pracovníků ve školství vám postupně nabídneme několik textů, které se zabývají základy managementu. Materiály se budou postupně věnovat jednotlivým činnostem, které s dobrým managementem souvisejí a které mohou zkvalitnit řídící procesy. Texty jsou upravené pro potřeby ředitelů a vedoucích pracovníků ve školách a školských zařízeních.

Někdo by mohl namítnout, že management a školství jsou dvě absolutně rozdílné oblasti. Jako odpověď můžeme nabídnout část celého textu:

„Management není nic závratně nového. Je tu už „pár set let" a bylo o něm napsáno tisíce knih, na jejichž papír muselo padnout mnoho lesů. Jsou lidé, kteří managementem žijí, a jsou lidé, kteří deklarují, že jej vůbec nepotřebují a že stačí selský rozum.
Je jedno, ve kterém sektoru ředitel, manažer nebo vedoucí pracovník pracuje. Podobné principy managementu fungují ve školství, státním, podnikatelském i neziskovém sektoru. Management je tvořen principy, na které „průměrně geniální jedinec" může přijít sám na základě osobních zkušeností a bez předchozí teoretické přípravy. Trvá to však v řadě případů dost dlouho. Proto je však dobré tyto principy slyšet od někoho jiného z určitého souhrnu, a to chceme v manažerské abecedě nabídnout."

Abeceda managementu:

Základy managementu

Strategický management

Motivace, stimulace pracovníků

Hodnocení pracovníků

Řízení projektu

Typy porad a jejich příprava

Participativní styl řízení

Facilitace

Marketing

Public relations

Manažerské techniky

Časový management, stres