Databáze závěrečných prací
Chceme vyhledat maximum závěrečných prací a umístit je na jedno místo.

Za dobu 19 ti let existence vzdělávacího programu Dokážu to?, Trvalý rozvoj SVČ a Funkční studium proběhlo téměř 50 obhajob. K nim bylo vytvořeno cca 900 závěrečných prací. V každém roce vznikla řada vynikajících a inspirativních závěrečných prací. Několik z nich se dostalo do sborníků, ale většina z nich leží někde ladem a to je celkem škoda. Mohou posloužit dalším lidem z DDM jako metodický pomocník pro jejich práci.

Na organizační schůzce  jsme rozhodli, že tyto práce vyhledáme, umístíme na jedno místo a dáme přístup všem, kteří prošli tímto studiem. Tyto práce budou prováděny v těchto krocích:

1. Vyhledání závěrečných prací

2. Umístění závěrečných prací do archivu (moodle.estudovna.cz)

3. Otevření archivu pro absolventy studia

Kdo nebude z nějakého důvodu chtít, aby jeho práce byla v archivu - vyřadíme jí

4. Dodání dalších prací, které zde nebudou, výměna novější verze za starší

5. Roztřídění podle témat

Vše chceme zvládnou do konce tohoto roku.