Krycí jména
Jazyková hra s velmi originálním konceptem. Nejúspěšnější česká hra, která zaujme prakticky kohokoliv, kdo si ji vyzkouší.

Hrají dva týmy. Na stůl se rozloží 25 kartiček, na každé je jedno slovo. Každý tým vybere jednoho svého člena, který jde na pozici „nápovědy“. Napovídající hráči jediní z týmu vědí, která z vyložených slov patří jim. Spoluhráčům pak střídavě napovídají, přičemž napovídat smí jen jedním slovem. V nápovědách se střídají. Tým, který první správně určí všechna svá slova, vyhrává.

Co si žáci procvičí, prohloubí

- slovní zásobu

- propojování slov podle různých souvislostí a významů

- práci pod časovým tlakem

- diskutování, prosazování svého názoru ve skupině

Klady hry:

- velká skupina hraje s jednou hrou

- žáci si navzájem obohacují slovní zásobu, diskutují o významu slov

- jednoduchá pravidla

Existuje i verze s obrázky místo slov.