Připravujeme další seminář pro lektory výukových programů Rubiko
Základem je vyzkoušení si připravených výukových programů Rubikonu a pochopení jejich účelu.

Kompetence k zodpovědnému rozhodování a výukové programy projektu Rubikon

 

Seminář pro lektory výukových programů preventivního projektu RUBIKON

 

Termín: 8. 12. 2016, 9 – 17,00 hodin

Místo: SVČ Radovánek Plzeň, Pallova ulice

Lektor: PhDr. Jaroslav Jindra (Aisis Kladno)

 

Osmihodinový, metodický seminář, založený na činnostním učení, společném reflektování aktivit, práci s výukovými programy a aktivitami do hodin. Základem je vyzkoušení si připravených výukových programů Rubikonu a pochopení jejich účelu.

Odborná část zahrnuje poznatky o kompetenci k zodpovědnému rozhodování (důležitost rozhodování, rozhodování na základě náhody, pokusu - omylu, zkušenosti, informací, vědomostí, dovedností a rozhodování na základě zkušeností) a rozhodovací pyramidě.

V praktické části se účastníci seznámí s vybranými výukovými programy z pohledu žáka i z pohledu pedagoga.

Program semináře:

 1. Úvod (1 hodina)
 • Prezentace projektu
 • Principy rozhodovací pyramidy, jak zvyšovat úroveň kompetencí u žáků a studentů 
 1. Ukázka výukových programů a aktivit (5,5 hodiny)
 • Rubikon on-line
 • Velbloudí závody
 • Bludiště
 • Denní rutina
 • Kruh / jablko
 • Důležitá rozhodnutí
 • Hledaná osoba
 • Herna  
 1. Možnosti spolupráce se školou (1)
 2. Závěr programu (0,5)

 
Nedílnou součástí semináře je prostudovat si ještě před seminářem texty k tomuto tématu, které najdete zde: http://moodle.estudovna.cz/course/view.php?id=422

Přihlašovací údaje: host; heslo: zodpo

Velmi doporučujeme si výše zmíněné texty pročíst, slouží jako vstupní informace k lepší orientaci v tématu semináře.

 

Naše další doporučení je vyzkoušet si předem hru Rubikon on-line, kterou najdete na adrese www.projektrubikon.cz. Stačí se jednoduše zaregistrovat a do hry se přihlásit.

 

Přihlášky a informace k organizaci semináře:

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka SVČ Radovánek Plzeň, 737 215 121, tischlerova@radovanek.cz