Tik Tak Bum
Slovní hra, při které si hráči procvičí slovní zásobu v různých jazycích. Prohloubí si práci pod časovým tlakem a vystupování na veřejnosti.

Rychlá slovní hra Tik Tak Bum existuje ve více variantách (kromě základní ještě např. Junior). Princip je ale u všech variant stejný. Hráč na řadě zapne bombu, a podle zadání na kartě vymyslí slovo. Bombu podá dalšímu hráči, který musí vymyslet jiné slovo splňující stejnou podmínku, pak může bombu podat dál... Bomba tiká pokaždé jiný časový úsek (10-60 sec.) a poté „vybuchne“. Hráč, který má bombu v ruce v okamžiku výbuchu, si vezme kartu se zadáním a trestný bod.

V základní verzi jsou na kartičkách slabiky a hráči musí vymýšlet slovo obsahující danou slabiku. Ve verzi junior jsou na kartách obrázky s nápisem ve čtyřech jazycích. Hráči hledají slova související obsahově s kartou (např. Na letišti, Ve třídě). Hru jde samozřejmě velmi vhodně zařadit v cizích jazycích. Ovšem zdaleka nejen tam. Řada učitelů používá bombu k zrychlení opakování látky na začátku hodiny. Pokud si připravíte vlastní kartičky, lze bombu použít v libovolném předmětu. Žáci pak třeba jmenují třeba pravé přítoky Labe, či vymýšlejí příklad, jehož výsledek je 34. Bomba opakování několikrát urychlí.

Co si žáci procvičí, prohloubí:

- slovní zásobu v různých jazycích

- pokud si natisknete vlastní kartičky tak vlastně cokoliv

- práci pod časovým tlakem

- vystupování na veřejnosti (bomba v ruce funguje podobně jako mikrofon – všichni sledují co řeknu)

Klady hry:

- celá třída hraje s jednou hrou

- žáci nejen vymýšlejí správné slovo (řešení) ale i kontrolují ostatní

- extrémně jednoduchá pravidla