Video ve výukovém programu
Tématem článku jsou videa, která jsou součástí vzdělávacího procesu, nahrazují text nebo mluvené slovo, více udrží pozornost účastníků, aktivizují je, motivuje a mnohdy dokážou pobavit.

Video je poslední dobou na internetu fenomén. V krátkém čase sdělí více, než jen mluvené slovo nebo text. To je celkem známá věc.

Poslední dobou se začínají objevovat videa, která jsou součástí vzdělávacího procesu. Také nahrazují text nebo mluvené slovo, ale více udrží pozornost, aktivizují je, motivuje a mnohdy dokážou pobavit. Dobře udělané video dokáže vyložit téma místo pedagoga. Video zde hraje hlavní roli, místo dlouhého výkladu stačí několik minut „obrázků“ doplněných mluveným slovem, případně titulky.

Hezkým příkladem je činnost mediálního studia SVČ Horizont Ivančice, kde natočili pět videí na podporu výukových programů. Tyto videa upozorňují na  protiprávnost a prevenci delikventního chování na území Ivančic a okolí.

Účastníci výukových programů se tak seznámí s lidmi, se kterými by se jinak nesetkali, dostanou se do situací, do kterých by se jinak nedostali a podívají se do „kuchyně“ různých profesí…

Na začátku výukového programu pedagog promítne video, ke kterému následně účastníci diskutují. Před ním ještě dostávají účastníci konkrétní úkol, co mají ve videu sledovat. Zaměřením na tento úkol se dostávají snadněji do tématu, které ještě prohlubují při řešitelské diskuzi ve skupinách a následné prezentaci.  Video tak sehrává neocenitelnou úlohu při dosahování pedagogických cílů ve výukových programech.

Ukázky videí:

Krádeže, vandalismus, sprejerství

Odcizení identity

Drogy

Bezpečnost seniorů

Volný čas

 

 

 

  .