Generace 2030
O víkendu byla testována nová hra, která má dětem ve věku cca 10 - 15 let dát silný podnět k tomu, aby se zajímali o svět, angažovali se a uvěřili, že to má smysl.

Libreto:

Je dnešní svět dobré místo k žití? Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Svět je plný protikladů. Na jedné straně lidé dosahují úžasných výsledků, jsou svobodní, vzdělaní, mají nekonečný prostor pro osobní rozvoj a kreativitu; na druhé straně mnoho lidí trpí nedostatkem naprosto základních potřeb - soukromí, vody, jídla, žijí v otrockém systému, bez jakékoli perspektivy. Nerovnosti mezi lidmi se zvyšují, lidé neskutečně bohatí a mocní žijí jen přes zeď od naprostých chudáků. Mizí střední vrstva a veliké procento dříve spokojených lidí sklouzává na hranu chudoby a bídy. Globální korporace uspokojují stále rostoucí potřeby a spotřebu lidstva, jsou výkonné a mocné jako státy, určují pravidla hry,  a mnohdy drancují Zemi až za hranou únosnosti. Příroda je ohrožena vybíjením druhů, ničením divoké přírody, drastickou změnou klimatu. Finanční instituce vytváří ohromné bohatství podložené jen spekulacemi s dluhy bez reálné hodnoty. Nůžky se stále rychleji rozevírají.

Ohromné světové přebytky, vyspělé technologie mohou lehce zajistit důstojný život pro všechny lidi světa. Brání tomu jediné. Člověk sám. Dnešní dospělá generace si s těmito problémy už neporadí. Generace dnešních dětí, která v roce 2030 bude odpovědná za politiku, ekonomiku, životní prostředí, má šanci zařídit lepší a spravedlivější svět pro všechny....


Staň se součástí Generace 2030!