Obsah studia
Seznam předmětů ve Funkčním studiu

1.    ročník

I. modul

Kam jdeme, aneb trendy v zájmovém vzdělávání

Úvod do managementu

Řízení času 

Tvorba strategického plánu

II. modul

Legislativní a právní otázky SVČ   

Motivace, stimulace       

Hodnocení pracovníků

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

III. modul       

Týmová práce a spolupráce / outdoorové aktivity

IV. modul

Marketing       

Public relations / sociální sítě       

Fundraising           

V. modul

Komunikace       

Management změny I.  

VI. modul

Obhajoba závěrečné práce

 

2. ročník

I. modul

Osobní a sociální výchova  I.

Management změny II.

ŠVP

II. modul

Facilitace

Facilitace řešitelské porady

II. modul

Rozhodování

Evaluace a sebeevaluace

Hodnocení kompetencí

Řízení projektů

Role organizace v obci

IV. modul

Osobní prezentace       

Vyhodnocení řešitelské porady

V. modul

Obhajoba závěrečné práce

 

3. ročník

II. modul

Osobnostní a sociální výchova II.

Trvalý rozvoj SVČ

II. modul

Vedení a řízení porad

Vyjednávání

Jak ustát změnu

III. modul

Obhajoba závěrečné práce