H2K - Hodnocení pracovníků SVČ
Model Pracovník SVČ je on-line nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků, které jsou potřebné pro práci ve středisku volného času.

Soubor kompetencí v tomto modelu zahrnuje kompetence, které postihují základní nároky na schopnosti pracovníka, přičemž v individuálních případech mohou být některé kompetence důležitější než jiné, v závislosti na činnosti organizace, na pozici pracovníka v hierarchii organizace či na konkrétní činnosti pracovníka.

Hodnotící a sebehodnotící model umožňuje identifikaci 28 kompetencí, zejména pracovníků příspěvkových a neziskových organizací. Všechny kompetence v modelu klíčových kompetencí jsou specifikovány do osmi úrovní, přičemž míra kompetence narůstá vzestupně na škále 0 – 8. Jednotlivé kompetence postihují vědomosti, dovednosti i postoje a motivaci pracovníka.

Zlepšujete-li sebe - zlepšujete tím i úroveň celé organizace.

Čtěte více