Evaluace řízení projektu
Model pro řízení projektů zahrnuje hodnocení NNO v sedmi klíčových oblastech: zahájení projektu, plánování, projektový tým, realizace projektu, monitoring a kontrola, výstupy a ukončení projektu.

Model pro řízení projektu je jednoduchým evaluačním a sebeevaluačním nástrojem, který se zaměřuje na bezproblémové fungování projektu. Vytváří prostor a nabízí inspiraci k průběžnému zlepšování v klíčových činnostech projektu.

Model evaluace "How 2 Know" představuje soubor doporučení vedení projektu a projektovému týmu, jejichž aplikace ovlivňuje způsob řízení projektu a výsledkem je naplnění cílů projektu,

Evaluace činností organizace modelu "How 2 Know" je inspirováno managementem kvality. Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení projektu ve všech oblastech jeho činnosti. Tato sebeevaluace je členěna do 7 oblastí, které se dále dělí do 27 činností projektu. Každá z těchto činností obsahuje sadu klíčových výroků, pomocí kterých projekt identifikuje svojí úroveň.  Management projektu tak získá spolehlivý základ pro své další rozhodování.

Dobré projektové řízení vyžaduje kvalitní zpětnou vazbu.

Čtete více