H2K - Hodnocení učitelských kompetencí
Model Učitel je jednoduchým hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem, kterým je možné hodnotit úroveň kompetencí učitele. Jednotlivé kompetence učitele mohou být hodnoceny jeho nadřízenými, spolupracovníky i jím samým.

Model pro hodnocení učitelů umožňuje hodnocení učitelů v 17 klíčových učitelských kompetencích. Pro porovnání je v systému nastavena ideální úroveň v jednotlivých učitelských kompetencích a modul nabízí inspiraci k průběžnému zlepšování kvality práce učitele.

Nastavená ideální úroveň klíčových učitelských kompetencí odpovídá požadavkům nezbytným k dosahování vysoce kvalitních pedagogických výsledků. Systém umožňuje změřit skutečnou úroveň kompetencí jednotlivých učitelů pomocí testu úrovně kompetence.

Dobrý učitel potřebuje řadu kompetencí, aby mohl kvalitně vzdělávat své žáky. Znalost úrovně vlastních profesních kompetencí vám umožní efektivně si naplánovat svůj další profesní růst.

Čtěte více