H2K - Hodnocení klíčových kompetencí
Soubor kompetencí v tomto modelu zahrnuje kompetence, které obecně přispívají k vzdělávání jednotlivců, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Hodnotící a sebehodnotící model umožňuje identifikaci 24 kompetencí. Všechny kompetence v modelu klíčových kompetencí jsou specifikovány do pěti úrovní, přičemž míra kompetence narůstá vzestupně na škále 0 – 5. Jednotlivé kompetence postihují vědomosti, dovednosti i postoje a motivaci pracovníka. K identifikaci jednotlivých kompetencí jsou připraveny dva základní testy. Základní test stanoví úroveň pracovníka na základě sebehodnocení a hodnocení dalších hodnotitelů. Test úrovně kompetence zpřesňuje základní test, kdy pro identifikaci každé úrovně jsou připraveny další doplňující

Pomocí H2K si rozklíčujte své klíčové kompetence a pracujte na svém osobním i profesním rozvoji.

Čtěte více