Stimulace
Během let vzdělávacích programů Funkční studium a Školy v pohybu jsme sbírali od účastníků náměty, jaké ve své praxi používají stimulační nástroje a motivují tak svoje pracovníky. Posléze jsme tyto nástroje setřídili a touto cestou dáváme k dispozici.

Stimulace představuje soubor vnějších podnětů či pobídek, které mají určitým způsobem usměrňovat jednání pracovníků a působit na jejich motivaci.Vliv stimulace na motivaci pracovního jednání je evidentní. Smyslem používání stimulů je podnítit u pracovníka určitou aktivitu, anebo jinou omezit. Zvýšení motivace je možno v řídící praxi docílit využíváním řady podnětů stimulujících pracovní výkon. Náleží sem ekonomická jistota (mzdy a platy), pocit bezpečí (stabilita a perspektivnost pracovního zařazení), možnost postupu, veřejné uznání a morální ocenění pracovníka v rámci organizace i celé společnosti, důvěra v organizaci, uspokojení z vykonávané práce, příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra v pracovní skupině), příznivé vztahy s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (jeho jednání s lidmi, způsob vedení), příznivé vnější pracovní podmínky, péče organizace o pracovníky a vzdělávání pracovníků.

Stimulace - Funkční studium

Myšlenková mapa - Školy v pohybu