Konkurzy a rekonkurzy
Konkurzy a rekonkurzy jsou velkou neznámou pro mnoho uchazečů na místo ředitele. Pro tyto a další jsme do toho článku umístili dva materiály, které mohou napomoci při konkurzech a v následných krocích ve funkci ředitele příspěvkové organizace.

Pracovní konkurz (v uměleckých kruzích též casting :)) se používá v našem případě při  výběru ředitelů příspěvkových organizací. Konkurz vyhlašuje zřizovatel v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

Konkurz se může dělit na následující fáze:

1.   Vyhlášení – podmínky konkurzu jsou uveřejněny na stránkách zřizovatele a na Internetu. Sem patří formální záležitosti, požadavky kladené na účastníka (co se od něj vyžaduje) a také kdy a kde se konkurz koná.

2.   Průběh – speciálně sestavená konkurzní komise vyslechne uchazeče. Základem je  jasná koncepce o budoucnosti organizace a strategii, která k tomu vede.

3.   Vyhodnocení – komise sestaví pořadí uchazečů dle jejich výsledků a předloží jej zpravidla radě města nebo kraje.

Materiály k použití:

Prezentace: Konkurzy

Příručka začínajícího ředitele