Výstupy
Každý ročník ve FS je ukončen závěrečnou prací. Zde jsou k dispozici tři sborníky se závěrečnými pracemi absolventů studia.