H2K - Evaluace neziskových organizací
Model neziskových organizací zahrnuje evaluaci neziskových organizací v pěti klíčových oblastech: vedení, strategie a plánování, pracovníci, finance a kontrola a zákazníci. Existují dvě varianty - velká NNO a malá NNO.

How 2 Know je on-line nástroj pro zjišťování aktuálního stavu neziskových organizací, který v sobě obsahuje dva modely pro evaluaci:

  • Velká nezisková organizace
  • Malá nezisková organizace

Modul Evaluace neziskových organizací zahrnuje hodnocení NNO v pěti klíčových oblastech: vedení, strategie a plánování, pracovníci, finance a kontrola a zákazníci. Tyto podoblasti se dále dělí do jednotlivých činností a každá z těchto činností obsahuje sadu klíčových otázek, pomocí kterých organizace identifikuje svou úroveň.

H2K je přístupný z jakéhokoli místa, kde je připojení k internetu. Stačí se přihlásit do systému a začít vyplňovat on-line formuláře. S vyplňováním je možno kdykoli přestat a znovu začít v jiném čase a na jiném místě. Systém je jednoduchý na ovládání, jednoduše se vyplňuje, jednoduše se získávají výsledky o stavu organizace v oblastech vedení, strategické plánování, pracovníci, finance a kontrola a zákazníci. Výhodou je, že jej může vyplňovat neomezené množství lidí z organizace, stačí jim jednoduše nastavit přístup.

H2K je efektivní systém hodnocení, účastníci vyplní hodnotící formuláře a okamžitě je k dispozici řada využitelných výstupů. Systém sám generuje výstupy, okamžitě použitelné pro rozvoj organizace, např. analýza silných a slabých stránek, akční plán, témata k dalšímu vzdělávání, závěrečné zprávy.

Moderní neziskovka používá efektivní nástroje moderního managementu.

Velká NNO

Malá NNO