Metodické postupy
Následující metodické postupy mohou s úspěchem napomoci při tvorbě strategického plánu.

Strategický přístup v řízení organizace znamená, že organizace má zpracovaný strategický rámec (poslání, vizi, strategické cíle…) a k tomu jasně formulovanou strategii. To vyžaduje vyhodnocení současného stavu a nastavení rozvoje organizace, určení cílů a jejich rozpracování.

Metoda SMART

Zahrajte si na budoucnost

Mapa klíčových událostí

Analýza STEP

Analýza SWOT

Balance ScoreCard

Ishikavův diagram

Metoda CIKL