Strategický management
Strategický přístup v řízení organizace znamená, že organizace má zpracovaný strategický rámec (poslání, vizi, strategické cíle…) a k tomu jasně formulovanou strategii. To vyžaduje vyhodnocení současného stavu a nastavení rozvoje organizace, určení cílů,